Naše služby

Elektrikářské práce a revize

Již od roku 1990 pro Vás zkvalitňujeme své služby. Důkazem je stále větší počet spokojených zákazníků, kteří se na nás se svými požadavky obrací již po mnoho let. Spokojený zákazník je totiž naší prioritou.

Především se specializujeme na elektrotechnické práce a revize týkající se elektroinstalace v bytech a domech, školách, kancelářích, ordinacích a podobně. Věnujeme se nejen pracím většího rozsahu, jako je elektrická instalace pro nově zbudované kuchyně, koupelny, pokoje či samostatné okruhy pro zásuvky k pračkám a sporákům, výměny bytových rozvaděčů nebo tvorba nové kompletní elektrické instalace, ale provádíme také výměny zásuvek, světel, spínačů, a jističů, zjišťování závad a jejich odstraňování 

Nezapomínejte, že při práci s elektřinou  je vždy lepší a hlavně bezpečnější využít služeb odborníka než riskovat znehodnocení spotřebiče či interiéru, v horších případech i vážný zdravotní úraz.

Nová kompletní elektroinstalace

Nová elektroinstalace pro byty, kanceláře, učebny či domy


Revize elektrických spotřebičů

Provádíme elektrorevize ručního nářadí a spotřebičů se šňůrovým přívodem dle ČSN 331600 a 331610 pro organizace a školy. Spotřebič změříme, provedeme kontrolu stavu a chodu, označíme a vypracujeme protokol a revizní zprávu. Snažíme se vždy revize provádět s ohledem na provoz v jednotlivých objektech, aby byl zákazník co nejméně omezen.
 

Nové zásuvkové rozvody pro kuchyně, sporáky, myčky, pračky a další

Samostatné světelné či zásuvkové okruhy, např. k pračkám, sporákům.

Rekonstrukce a úpravy elektroinstalace

Nabízíme částečné úpravy i kompletní rekonstrukce elektřiny v bytech, kancelářích, obchodech, ordinacích, školách i domech. Instalaci elektrických rozvodů provádíme také v lištách, samozřejmě tak aby byl co nejméně narušen vzhled bytu či pracoviště. Tento způsob provedení je pro zákazníka výhodnější nejen finančně, ale je také méně náročný co se týká prašnosti prací a následujícího úklidu. Výhodou je, že instalaci v lištách lze provádět postupně po jednotlivých místnostech, tak aby mohl zákazník byt užívat s co nejmenším omezením. Případně provádíme elektroinstalaci i pod omítku, pokud to samozřejmě dovoluje statika objektu.

Revize elektroinstalace a hromosvodů

Revize elekroinstalace bytových domů, firem, obchodů, úřadů, škol, 


Elektrikářské práce

Výměna zásuvek, světel, spínačů, jističů, zjišťování závad a jejich odstraňování.